GWM
Leica
3D поглед на просториите на GeoWILD MAK - добиено со Leica ScanStation C10
  
Други проекти ...


3D scan од презентацијата на Градежен Факултет, Скопје
- добиено со Leica ScanStation C10 - повеќе >
map1
3D scan од презентацијата на Градскиот стадион ФИЛИП ВТОРИ, Скопје- повеќе >

map2
3D поглед на просториите на GeoWILD MAK
добиено со Leica ScanStation C10
map3
Активен 3Д преглед можете да погледнете во IExplorer со инсталација на TruView PlugIn ...превземете го овде (download TruView PlugIn)
(Инсталација на TruView PlugIn на Вашиот компјутер е задолжителна за 3Д преглед)

Погледнете повеќе за Leica ScanStation C10 на страната на производителот

pub by webpartner © GeoWILD MAK 2010